Nền tảng
công nghệ tài chính
dành cho giáo dục
Đầu tư vào tương lai con trẻ thông qua một nền giáo dục nhân văn và bình đẳng hơn
Nền tảng bảo trợ
đơn giản
linh hoạt
Không giấy tờ rườm rà
  • Không cần phiếu lương
  • Không yêu cầu thẻ tín dụng
  • Không cần giấy tờ truyền thống
Quản lý trong tầm tay
  • Bất cứ đâu
  • Bất cứ khi nào
  • Bất cứ mức học phí nào
Đăng ký bảo trợ
dễ dàng
Chọn trường
Chọn gói bảo trợ
Chọn lịch trả gốc tiền bảo trợ
Hoàn tất
Đăng ký tư vấn
Tham gia đầu tư
Bảo trợ tài chínhnhanh chóng
với lãi suất chỉ
0.9%/tháng
VND
3.000.000 100.000.000
6 tháng
1 tháng12 tháng
Hiện thực hóa giấc mơ
chắp cánh giáo dục
Việt Nam cùngRootopia