ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

(Về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên website https://rootopia.vn/)

Website https://rootopia.vn/ (sau đây gọi là “Website”) được quản lý và vận hành hợp pháp bởi Công Ty Cổ Phần Đầu Tư LEDx Next Generation (sau đây gọi là “LEDx”)

Người truy cập vào Website (sau đây gọi là “Người Sử Dụng”) và có bất kỳ hành động thiết lập lệnh, chỉ thị hoặc thao tác trực tiếp nào trên Website và dù có hay không có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trên Website được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc về nội dung được mô tả trong Điều khoản và điều kiện về việc sử dụng các dịch vụ trên Website (sau đây gọi là “Điều Khoản và Điều Kiện”).

Điều Khoản và Điều Kiện này cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa Người Sử Dụng và LEDx. Trước khi Thao Tác, Người Sử Dụng đã xác nhận đồng ý tuân thủ toàn bộ nội dung được mô tả trong Điều Khoản và Điều Kiện này.

Điều Khoản và Điều Kiện này được đăng tải vào ngày 20/02/2023 và sẽ có hiệu lực vào ngày 21/02/2023, theo các nội dung cụ thể sau:

MỤC A: QUY ĐỊNH CHUNG

Trừ trường hợp ngữ cảnh yêu cầu cách giải thích khác, trong Điều Khoản và Điều Kiện này, từ ngữ và thuật ngữ sẽ có nghĩa như được quy định dưới đây:

 1. LEDx” là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư LEDx Next Generation, một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0316925474 cấp lần đầu ngày 02/07/2021.

 2. Nhà Đầu Tư” là các cá nhân, tổ chức có dòng tiền nhàn rỗi, sử dụng Nền Tảng với mong muốn hợp tác với LEDx để thực hiện Giao Dịch Dự Kiến.

 3. Người Thụ Hưởng” là (i) cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, mong muốn được nhận Bảo Trợ Tài Chính từ Giao Dịch Dự Kiến để phục vụ nhu cầu giáo dục của con em mình (“Người Thụ Hưởng”); hoặc là (ii) các cá nhân khác mong muốn được nhận Bảo Trợ Tài Chính từ Giao Dịch Dự Kiến để phục vụ nhu cầu giáo dục của chính mình (“Học Viên”).

 4. Đơn Vị Cung Cấp” là (i) doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và/hoặc các trường học đồng ý kết nối với LEDx trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục cho con em của Người Thụ Hưởng hoặc Học Viên dựa trên khoản Bảo Trợ Tài Chính (“Cơ Sở Giáo Dục”); hoặc là (ii) tổ chức, cá nhân cung cấp các loại hàng hóa phục vụ cho Giao Dịch Dự Kiến, được tin dùng và lựa chọn bởi Người Thụ Hưởng, phục vụ cho Giao Dịch Dự Kiến cấp khoản Bảo Trợ Tài Chính (“Thương Nhân Bán Hàng”).

 5. Bảo Trợ Tài Chính” là khoản tiền mà Nhà Đầu Tư cho Người Thụ Hưởng vay thông qua sự kết nối của LEDx phục vụ cho việc thực hiện Giao Dịch Dự Kiến.

 6. Dịch Vụ” là hoạt động kết nối Nhà Đầu Tư và Người Thụ Hưởng được thực hiện bởi LEDx thông qua Nền Tảng hoặc các hình thức khác với mục đích giúp Người Thụ Hưởng kết nối và nhận được các khoản Bảo Trợ Tài Chính từ Nhà Đầu Tư để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng hóa, dịch vụ liên quan đến giáo dục tại Đơn Vị Cung Cấp.

 7. Giao Dịch Dự Kiến” là bất kỳ giao dịch dự kiến nào của Người Sử Dụng liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc sử dụng Nền Tảng.

 8. Người Sử Dụng” là các khách hàng có nhu cầu sử dụng Nền Tảng, bao gồm cả Người Thụ Hưởng, Nhà Đầu Tư và Đơn Vị Cung Cấp và tất cả người dùng khác sử dụng Nền Tảng và/hoặc Dịch Vụ.

 9. Tài Khoản” là tài khoản điện tử, bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu và các câu hỏi, yêu cầu bảo mật khác (nếu có), trên hệ thống công nghệ thông tin của LEDx do Người Sử Dụng tạo lập và/hoặc LEDx cung cấp để truy cập vào Nền Tảng, được quản lý thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn bởi ứng dụng trên điện thoại di động, website và các hình thức khác.

 10. Thao Tác” là tất cả hành động thiết lập lệnh, chỉ thị hoặc thao tác trực tiếp trên Nền Tảng của Người Sử Dụng.

 11. Nền Tảng” là ứng dụng và/hoặc website kết nối, hỗ trợ cung cấp dịch vụ, giải pháp tài chính theo trong lĩnh vực giáo dục, do LEDx sở hữu, cung cấp, và vận hành.

 12. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ” có nghĩa được quy định tại Điều 6 của Điều Khoản và Điều Kiện này.

 13. Quy Định Pháp Luật” bao gồm toàn bộ các quy định pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như Luật, Bộ luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, quy chuẩn, quy tắc, quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định có hiệu lực pháp luật khác tại từng thời điểm.

 1. Giới thiệu Dịch Vụ

  Thông qua Website hoặc hình thức khác do LEDx sở hữu, cung cấp, và vận hành, LEDx cung cấp dịch vụ kết nối giữa Nhà Đầu Tư (với tư cách là Bên cho vay) và Người Thụ Hưởng (với tư cách là Bên vay) với mục đích giúp Người Thụ Hưởng sử dụng hàng hóa, dịch vụ liên quan đến giáo dục tại Đơn Vị Cung Cấp. LEDx là bên trung gian cung cấp công cụ, giải pháp để các bên thực hiện và quản lý giao dịch, đồng thời kết nối, hỗ trợ thực hiện giao dịch giữa các bên.

  1. Xác nhận của Người Sử Dụng

   Bằng việc đăng ký tạo Tài Khoản, cung cấp Hồ Sơ Khởi Tạo Tài Khoản và/hoặc làm theo hướng dẫn trên Nền Tảng, Người Sử Dụng xác nhận như sau:

   1. Người Sử Dụng đã đọc kỹ, hiểu, đồng ý tuân thủ toàn bộ nội dung được mô tả trong Điều Khoản và Điều Kiện này.

    1. Người Sử Dụng thuộc đối tượng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện Giao Dịch Dự Kiến theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

     1. Nếu Người Sử Dụng là Nhà Đầu Tư hoặc Người Thụ Hưởng, khi Người Sử Dụng điền thông tin có liên quan đến mình (và cả Học Viên, nếu áp dụng) vào biểu mẫu và gửi yêu cầu đăng ký sử dụng các dịch vụ qua Nền Tảng, Người Sử Dụng xác nhận mình đang đề nghị giao kết hợp đồng/xác lập giao dịch dân sự giữa Người Sử Dụng và LEDx và Nhà Đầu Tư.

      1. Người Sử Dụng đồng ý chấp nhận Chính sách về quyền riêng tư như mô tả tại Điều 5.6 Của Điều Khoản và Điều Kiện này.

      2. Điều kiện sử dụng Dịch vụ/Nền Tảng
       1. Điều kiện để có thể đăng ký và sử dụng Dịch vụ, và/hoặc Thao Tác trên Nền Tảng là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu bạn không phải là công dân Việt Nam và chưa đủ 18 tuổi VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRÊN NỀN TẢNG.

        1. Nếu bạn không phải là công dân Việt Nam và/hoặc chưa đủ 18 tuổi nhưng cố tình cung cấp thông tin sai sự thật và vẫn cố tình sử dụng Dịch Vụ thì LEDx có quyền liên hệ và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi, giao dịch mà bạn đã thực hiện, xác lập thông qua Nền Tảng.

         1. Đối với Người Sử Dụng là tổ chức: Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Quy Định Pháp Luật.

          1. Người Sử Dụng cam kết:

           1. Không sử dụng Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích hoặc liên quan đến bất kỳ hành động vi phạm các Quy Định Pháp Luật, bao gồm, nhưng không giới hạn, các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, trốn thuế, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi-rút gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của LEDx.

            1. Không hành động gây mất uy tín của LEDx dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các Người Sử Dụng bằng cách sử dụng tên đăng ký khác, thông qua một bên thứ ba, hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không đúng, ảnh hưởng xấu cho uy tín của LEDx.

           2. Tài Khoản
            1. Để sử dụng Dịch Vụ hoặc Thao Tác trên Nền Tảng, Người Sử Dụng cần đăng ký tạo Tài Khoản, cung cấp Hồ Sơ Khởi Tạo Tài Khoản (theo quy định tại điều 5.1 của Điều Khoản và Điều Kiện này), và làm theo hướng dẫn trên Nền Tảng.

             1. Mỗi Người Sử Dụng chỉ được sử dụng một Tài Khoản duy nhất trên Nền Tảng và phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật, đảm bảo an toàn cho tất cả các thông tin liên quan đến Giao Dịch Dự Kiến và/hoặc Tài Khoản như tên truy cập, mật khẩu, câu hỏi bảo mật, OTP và các thông tin có liên quan khác nhằm bảo mật Tài Khoản.

              1. Người Sử Dụng có nghĩa vụ Theo dõi Tài Khoản, Giao Dịch Dự Kiến của mình và phải ngay lập tức thông báo cho LEDx bằng văn bản/điện thoại/thư điện tử nếu Người Sử Dụng biết hoặc nghi ngờ rằng:

               1. Bất kỳ các thông tin truy cập nào hoặc bất kỳ công cụ bảo mật nào (như tên truy cập, mật khẩu, câu hỏi bảo mật, OTP và các thông tin có liên quan khác nhằm bảo mật Tài Khoản) bị mất, lạm dụng hoặc được biết đến bởi bất kỳ người nào không phải là chính Người Sử Dụng; hoặc

                1. (b) Người Sử Dụng không nhận được thông tin xác nhận từ LEDx về việc bất kỳ chỉ thị, lệnh/yêu cầu thực hiện Giao Dịch Dự Kiến do Người Sử Dụng đưa ra đã được ghi nhận vào hệ thống của Ứng Dụng Rootopia, đã được chấp nhận/xử lý bởi LEDx hoặc các đối tác liên kết khác của LEDx.

                2. Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm về mọi Thao Tác, Giao Dịch Dự Kiến được thực hiện qua Nền Tảng bằng Tài Khoản, trừ trường hợp Người Sử Dụng đã thông báo cho LEDx một cách hợp lệ về việc bị mất, bị lạm dụng, bị tiết lộ hoặc bị đánh cắp các thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc Giao Dịch Dự Kiến và LEDx đã có thời gian hợp lý để có các hành động cần thiết nhằm tạm dừng các Giao Dịch Dự Kiến từ Tài Khoản theo thông báo hợp lệ đó.

                3. Cung cấp và Bảo mật Thông tin
                 1. Để tạo Tài Khoản, Người Sử Dụng cần cung cấp các thông tin của mình, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin sau đây:

                  1. Đối với Người Sử Dụng là cá nhân: họ tên, độ tuổi, giới tính, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, email, địa chỉ đăng ký thường trú, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ, công việc hiện tại; hoặc

                   1. Đối với Người Sử Dụng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt, số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập khác tương đương hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, mã số doanh nghiệp và mã số thuế (nếu tổ chức có mã số thuế khác mã số doanh nghiệp), địa chỉ đặt trụ sở chính, địa chỉ giao dịch, điều lệ hoạt động, số điện thoại, thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ chức mở Tài Khoản.

                    1. Những thông tin, tài liệu khác được yêu cầu một cách hợp lý bởi LEDx, nhằm phục vụ cho mục đích xác định danh tính của Người Sử Dụng và/hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ Quy Định Pháp Luật.

                     (các thông tin này gọi chung là “Hồ Sơ Khởi Tạo Tài Khoản”)

                    2. Người Sử Dụng phải thông báo ngay cho LEDx bất kỳ thay đổi nào về Hồ Sơ Khởi Tạo Tài Khoản hoặc các thông tin đã được cung cấp cho LEDx. Người Sử Dụng bảo đảm rằng các thông tin cung cấp cho LEDx là trung thực và chính xác và chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp.

                     1. LEDx có quyền yêu cầu Người Sử Dụng cung cấp các tài liệu cần thiết để xác minh thông tin, nhưng không có nghĩa vụ kiểm tra tính chính xác, đúng đắn và hiệu lực mà Người Sử Dụng cung cấp. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng đắn và hiệu lực của các thông tin mà mình cung cấp và giữ cho LEDx không bị thiệt hại, tổn thất bởi những thông tin này của mình.

                      1. Trước khi quyết định xác lập Giao Dịch Dự Kiến trên Nền Tảng, Người Sử Dụng có thể hoàn toàn chủ động và độc lập trong việc thẩm định thông tin của bên còn lại. LEDx cung cấp hệ thống quản lý, đánh giá, xác thực thông tin Người Sử Dụng bằng cố gắng và nỗ lực tối đa để kiểm soát, kiểm tra thông tin Người Sử Dụng, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực của thông tin này.

                       1. LEDx và các Người Sử Dụng có nghĩa vụ bảo mật tất cả thông tin các bên trao đổi với nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin sau: thông tin được LEDx cung cấp và đăng tải trên Nền Tảng, thông tin về Dịch Vụ, quy trình, chính sách cung cấp sản phẩm của LEDx được đưa lên Nền Tảng; thông tin về Người Sử Dụng, thông tin Giao Dịch Dự Kiến,… Người Sử Dụng không được phép tiết lộ các thông tin vừa nêu cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu chưa được LEDx cho phép bằng văn bản.

                        1. Các dữ liệu, thông tin cá nhân mà Người Sử Dụng cung cấp cho LEDx trong quá trình đăng ký, sử dụng Dịch Vụ, Thao Tác trên Nền Tảng cũng như các dữ liệu cá nhân khác mà Người Sử Dụng đồng ý cho LEDx thu thập sẽ được xử lý và bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật và theo Chính sách về quyền riêng tư được quy định tại ….

                        2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ
                         1. Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, logo, nhãn hiệu dịch vụ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc bất kỳ loại nào (cho dù đã được đăng ký hay chưa), và tất cả các nội dung thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phức hợp phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản trong hiện tại hoặc được hình thành trong tương lai liên quan đến Nền Tảng hoặc LEDx (gọi chung là “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) là tài sản và luôn luôn là tài sản của LEDx và các tổ chức/đại lý khác được ủy quyền bởi LEDx (nếu có). Tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ được bảo hộ bởi Quy Định Pháp Luật về bản quyền và các công ước quốc tế. Tất cả các quyền đều được bảo lưu.

                          1. Người Sử Dụng không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh từ, phân phát hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của LEDx. Người Sử Dụng không được trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà cấu thành một vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc đối với các quyền liên quan khác của LEDx.

                           1. Người Sử Dụng đã cam kết và đồng ý sẽ tuân thủ tuyệt đối các quy định về nghĩa vụ bảo mật thông tin, tôn trọng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ tại Điều này và các quy định có liên quan khác của LEDx.

                           2. Rủi ro
                            1. Người Sử Dụng nhận biết và chấp nhận có các rủi ro liên quan đến vấn đề an ninh, bảo mật và các rủi ro khác liên quan tới việc sử dụng Nền Tảng, bao gồm nhưng không giới hạn:

                             1. Sự cố phần cứng, phần mềm của thiết bị máy tính, hạ tầng mạng,… của LEDx hoặc nhà cung cấp của LEDx;

                              1. LEDx bị tấn công phá hoại, hoặc bị sử dụng trái phép quyền truy cập, quản lý Nền Tảng;

                               1. Sự yếu kém trong hệ thống an ninh mạng dẫn tới tình trạng hệ thống mạng, máy tính của LEDx bị phá hoại bởi tin tặc dưới các hình thức như: xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, thực hiện các hành vi lừa đảo,…

                                1. Hệ thống thiết bị của Người Sử Dụng bị hỏng, bị nhiễm virus, mã độc, bị tấn công dẫn đến việc làm lộ hoặc bị đánh cắp các thông tin về Giao Dịch Dự Kiến của khách hàng hoặc Tài Khoản của Người Sử Dụng bị sử dụng một cách trái phép bởi một bên thứ ba;

                                 1. Thiên tai, rủi ro chính trị, cháy nổ…. làm cắt đứt liên lạc giữa LEDx và Người Sử Dụng;

                                  1. Yêu cầu, chỉ thị, quy định của các cơ quan nhà nước đối với Dịch Vụ và/hoặc nói chung;

                                   1. Sự sửa đổi, bổ sung, cập nhật Quy Định Pháp Luật dẫn đến việc LEDx không còn đủ điều kiện kinh doanh Dịch Vụ; và

                                    1. Các rủi ro khác nằm ngoài sự kiểm soát của LEDx.

                                    2. Các rủi ro nêu trên có thể dẫn đến một hoặc một số hệ quả sau:

                                     1. Người Sử Dụng không thể truy cập vào Nền Tảng để thực hiện Giao Dịch Dự Kiến;

                                      1. Người Sử Dụng có thể truy cập vào Nền Tảng nhưng các Giao Dịch Dự Kiến được Người Sử Dụng thực hiện hoặc đưa ra không nhận được sự chấp thuận hoặc cho phép thực hiện từ LEDx;

                                       1. Người Sử Dụng bị mất hoặc chiếm đoạt dữ liệu, mật khẩu, thông tin mật hoặc thông tin nhạy cảm về mặt cá nhân hoặc về mặt thương mại;

                                        1. Các hệ quả khác (nếu có).

                                        2. Trong trường hợp LEDx gặp sự cố từ các rủi ro trên, dẫn đến việc không đảm bảo được việc nhận các Giao Dịch Dự Kiến, xác lập Giao Dịch Dự Kiến, Thao Tác của Người Sử Dụng một cách chính xác về mặt thời gian/dữ liệu, LEDx có quyền ngay lập tức tạm dừng cung cấp Dịch Vụ để khắc phục sự cố.

                                         1. Mặc dù LEDx sẽ luôn luôn nỗ lực để đảm bảo cho hệ thống hoạt động chính xác, bảo toàn dữ liệu, thông tin Giao Dịch Dự Kiến và thông tin Người Sử Dụng, nhưng sẽ không thể lường trước được hết tất các trường hợp rủi ro bất khả kháng có thể xảy ra. Vì vậy, Người Sử Dụng hiểu và đồng ý rằng trong quá trình sử dụng Nền Tảng, Người Sử Dụng hoàn toàn nhận thức được về các rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng Ứng Dụng Rootopia và sẵn sàng chịu rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hệ thống này. Đồng thời, LEDx được miễn hoàn toàn trách nhiệm đối với sự biến, sự cố, rủi ro nằm ngoài sự kiểm soát của LEDx.

                                         2. Giao Dịch Dự Kiến
                                          1. Thao Tác hoặc Giao Dịch Dự Kiến sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động hoặc mặc nhiên ngay khi truyền đến hệ thống của LEDx. LEDx mặc nhiên xem mọi Thao Tác và Giao Dịch Dự Kiến gửi đến LEDx đều là do chính Người Sử Dụng thực hiện. Vì vậy, mọi ý kiến cho rằng đó là nhầm lẫn hoặc sai sót liên quan đến Thao Tác hoặc Giao Dịch Dự Kiến của Người Sử Dụng đều không được chấp nhận và không có giá trì rang buộc LEDx. Người Sử Dụng là bên duy nhất thực hiện và không thể quy trách nhiệm, đổ lỗi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Mọi thiệt hại phát sinh do Người Sử Dụng chịu trách nhiệm.

                                           1. Người Sử Dụng không thể huỷ, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ Thao Tắc và/hoặc Giao Dịch Dự Kiến nào đã được thực hiện trên Nền Tảng bằng Tài Khoản của mình. Trường hợp Người Sử Dụng muốn hủy yêu cầu thực hiện Giao Dịch Dự Kiến của mình, LEDx chỉ xem xét với điều kiện:

                                            1. Yêu cầu hủy Giao Dịch Dự Kiến được gửi đến LEDx ngay lập tức sau khi Người Sử Dụng thực hiện Thao Tác xác lập Giao Dịch Dự Kiến và lệnh thanh toán vẫn chưa thành công; và

                                             1. LEDx chưa ghi nhận và/hoặc chưa xử lý Giao Dịch Dự Kiến đó trên hệ thống của LEDx; và

                                              1. Việc hủy Giao Dịch Dự Kiến không ảnh hưởng đến lợi ích của LEDx cũng như lợi ích của bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

                                              2. Bất kể các quy định nêu trên tại Điều khoản này, LEDx vẫn bảo lưu quyền được phép xử lý các Giao Dịch Dự Kiến có nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật theo Điều 9 của Điều Khoản và Điều Kiện này.

                                              3. Xử lý Giao Dịch Dự Kiến có nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật
                                               1. Trong mọi trường hợp giá trị tiền được chuyển vào vào Tài Khoản của Người Sử Dụng chênh lệch với giá trị thực tế mà Người Sử Dụng yêu cầu và đã thực hiện chuyển vào, Người Sử Dụng có nghĩa vụ phải hoàn trả lại cho LEDx hoặc người gửi tiền theo cách thức và trong thời hạn được yêu cầu.

                                                1. Trong trường hợp LEDx có cơ sở xác định một giao dịch được thực hiện do nhầm lẫn, do sự cố kỹ thuật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, LEDx tùy theo quyết định của riêng mình có quyền thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nhằm giảm thiểu các thiệt hại có thể phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn các biện pháp sau:

                                                 1. Tạm ngưng mọi giao dịch liên quan đến khoản tiền phát sinh từ hoặc liên quan đến Giao Dịch Dự Kiến trong Tài Khoản của Người Sử Dụng;

                                                  1. Tạm ngừng hoạt động Tài Khoản của Người Sử Dụng;

                                                   1. Khấu trừ, thu hồi từ Tài Khoản của Người Sử Dụng khoản tiền phát sinh do nhầm lẫn và/hoặc sự cố kỹ thuật; và/hoặc

                                                    1. Báo cáo cơ quan nhà nươc có thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý đối với giao dịch và/hoặc khoản tiền phát sinh từ hoặc có liên quan đến nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc vi phạm pháp luật.

                                                    2. Người Sử Dụng đồng ý rằng LEDx có quyền thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nêu trên và sẽ cam kết hợp tác đầy đủ với LEDx trong việc xác minh, giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch có nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật.

                                                     1. Trong trường hợp Người Sử Dụng không hợp tác với LEDx hoặc có biểu hiện chiếm đoạt, tẩu tán khoản tiền phát sinh từ hoặc liên quan đến nhầm lẫn, sự cố kỹ thuật hoặc vi phạm pháp luật, LEDx có quyền duy trì các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nêu và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý, bao gồm cả xử lý hình sự trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Trong mọi trường hợp, LEDx sẽ thực hiện theo kết luận, quyết định hoặc phán quyết cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

                                                     2. Xử lý vi phạm

                                                      Người Sử Dụng đồng ý bồi hoàn cho LEDx và các bên liên quan của LEDx và đảm bảo cho họ không bị thiệt hại bởi mọi tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, khiếu kiện, thủ tục tố tụng, chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí pháp lý) và các trách nhiệm có thể phải gánh chịu hoặc đưa ra đối với LEDx và/hoặc các nhân viên, cán bộ của LEDx phát sinh từ hoặc liên quan đến:

                                                      1. Việc Người Sử Dụng sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ);

                                                       1. Việc Người Sử Dụng vi phạm những Điều Khoản và Điều Kiện này.

                                                       2. Xử lý khiếu nại
                                                        1. LEDx chỉ tiến hành xử lý khiếu nại khi có yêu cầu từ Người Sử Dụng và/hoặc một bên thứ ba và yêu cầu được kèm theo các thông tin hợp lý, hợp lệ và có liên quan đến Dịch Vụ.

                                                         1. Nhằm tránh các thất thoát tiếp tục xảy ra, khi tiếp nhận khiếu nại và nếu cần thiết, LEDx sẽ thực hiện việc phong tỏa các Tài Khoản, các Giao Dịch Dự Kiến có liên quan đến khiếu nại và Tài Khoản bị khiếu nại.

                                                          1. LEDx tiến hành kiểm tra thông tin và giải quyết khiếu nại trên cơ sở công bằng, minh bạch giữa các Người Sử Dụng.

                                                           1. Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc hành vi lừa đảo có tổ chức, LEDx có trách nhiệm và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để cùng giải quyết.

                                                            1. Thời gian xử lý khiếu nại phụ thuộc vào tính chất của các khiếu nại, vì vậy, Người Sử Dụng cam kết sẽ hợp tác và giữ liên lạc với LEDx để LEDx có thể thực hiện tốt việc xử lý khiếu nại này.

                                                             1. Trong quá trình xử lý khiếu nại, LEDx có quyền đề nghị Người Sử Dụng cung cấp các bằng chứng xác minh tính trung thực của khiếu nại. Các thông tin Người Sử Dụng cung cấp chỉ được trao đổi với mục đích xử lý khiếu nại.

                                                             2. Thông báo và thông tin trao đổi
                                                              1. Đối với thông báo và thông tin trao đổi của LEDx đến Người Sử Dụng, Người Sử Dụng đồng ý và không hủy ngang trong mọi trường hợp rằng:

                                                               1. LEDx có thể nhắn tin, gửi thư điện tử hoặc gọi điện thoại đã được Người Sử Dụng đăng ký khi sử dụng Dịch Vụ hoặc thông báo qua Nền Tảng về hoặc liên quan đến các thông tin cập nhật về Dịch Vụ và các sự kiện được đưa ra hoặc cung cấp bởi LEDx, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc thông báo, nhắc nhở về các khoản nghĩa vụ tài chính chưa được thanh toán (Bảo Trợ Tài Chính, lãi, phí dịch vụ và các khoản phí khác, nếu có). Người Sử Dụng đồng ý rằng các thông báo được gửi qua hình thức tin nhắn, thư điện tử hoặc cuộc gọi hoặc qua Ứng Dụng Rootopia nêu tại điều này sẽ không bị giới hạn về số lượng và thời gian và có giá trị đầy đủ như một thông báo chính thức của LEDx đến Người Sử Dụng với điều kiện đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

                                                                1. LEDx không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc đưa ra thông báo định kỳ cho Người Sử Dụng về chi tiết các Giao Dịch Dự Kiến được tiến hành bởi Người Sử Dụng.

                                                                 1. Tất cả các thông báo và tài liệu (nếu có) cần gửi cho Người Sử Dụng bởi LEDx theo những Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được gửi bằng một trong những phương thức sau đây:

                                                                  1. Gửi thư thường hoặc thư bảo đảm đến địa chỉ mới nhất của Người Sử Dụng theo Hồ Sơ Khởi Tạo Tài Khoản của Người Sử Dụng tại LEDx;

                                                                  2. Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử mới nhất của Người Sử Dụng theo ghi nhận của LEDx;

                                                                  3. Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên website Rootopia.vn.

                                                                  4. Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại mới nhất của Người Sử Dụng theo ghi chép của LEDx.

                                                                2. Đối với thông báo và thông tin trao đổi của Người Sử Dụng đến LEDx, trừ trường hợp Điều Khoản và Điều Kiện này có quy định khác hoặc LEDx và Người Sử Dụng có thỏa thuận khác:

                                                                 1. Mọi thông báo, thông tin trao đổi và tài liệu (nếu có) được gửi cho LEDx, liên quan đến Điều Khoản và Điều Kiện này phải được lập thành văn bản và gửi cho LEDx qua thư bảo đảm, đến địa chỉ trụ sở của LEDx. Địa chỉ của LEDx sẽ là địa chỉ được ghi trong mục “Liên hệ” của website Rootopia.vn, hoặc được thông báo tùy từng thời điểm bởi LEDx cho Người Sử Dụng.

                                                                  1. Bất kỳ thông báo hoặc thông tin trao đổi mà Người Sử Dụng gửi đến LEDx sẽ được coi là đã được gửi hợp lệ khi LEDx nhận được trong thực tế.

                                                                 2. Chấm dứt Dịch Vụ và Tài Khoản
                                                                  1. LEDx chấm dứt Dịch Vụ và Tài Khoản:

                                                                   1. Người Sử Dụng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng Dịch Vụ và Tài Khoản hoặc khả năng tiếp cận Dịch Vụ và Tài Khoản của Người Sử Dụng (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) có thể bị chấm dứt hoặc tạm khóa bởi LEDx vì bất kỳ lý do nào mà LEDx thấy là phù hợp và cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Người Sử Dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định, luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ. Người Sử Dụng cũng đồng ý rằng bất kỳ lý do chấm dứt hoặc tạm khóa nào mà LEDx đưa ra sẽ được Người Sử Dụng xem là lý do hợp lý. Sau khi hủy bỏ hoặc tạm khóa, Dịch Vụ và Tài Khoản (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) có thể được cung cấp lại bởi LEDx trên cơ sở toàn quyền quyết định thấy là phù hợp.

                                                                    1. Nếu Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định, Quy Định Pháp Luật liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ, LEDx có quyền ngừng Dịch Vụ và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các cá nhân, tổ chức liên quan về việc làm trái hoặc vi phạm theo cách thức phù hợp. Sau khi chấm dứt Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ):

                                                                     1. Tất cả các quyền đã được trao cho Người Sử Dụng theo những Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ chấm dứt ngay lập tức;

                                                                     2. Người Sử Dụng phải thanh toán ngay cho LEDx hoặc Người Sử Dụng khác mọi khoản phí và lệ phí chưa trả đến hạn và còn nợ LEDx hoặc Người Sử Dụng khác (nếu có);

                                                                     3. Người Sử Dụng tại đây chỉ thị và cho phép không hủy ngang và vô điều kiện cho LEDx hoàn trả số dư có trong Tài Khoản (nếu có) cho Người Sử Dụng, sau khi khấu trừ mọi khoản tiền (bao gồm, nhưng không giới hạn các khoản phí và lệ phí) đến hạn thanh toán và còn nợ LEDx hoặc Người Sử Dụng khác (nếu có) bởi Người Sử Dụng.

                                                                   2. Người Sử Dụng yêu cầu chấm dứt hoặc tạm khóa Dịch Vụ và Tài Khoản:

                                                                    1. Người Sử Dụng có thể yêu cầu chấm dứt hoặc tạm khóa việc sử dụng Dịch Vụ và Tài Khoản của mình căn cứ theo những Điều Khoản và Điều Kiện này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo cho LEDx bằng thư, fax, điện thoại, thư điện tử hoặc qua Ứng Dụng Rootopia.

                                                                     1. Sau khi chấm dứt hoặc tạm khóa sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ):

                                                                      1. Tất cả các quyền đã được trao cho Người Sử Dụng theo những Điều Khoản và Điều Kiện này liên quan đến Dịch Vụ sẽ chấm dứt ngay lập tức;

                                                                      2. Người Sử Dụng phải thanh toán ngay cho LEDx hoặc Người Sử Dụng Khác mọi khoản phí và lệ phí chưa trả đến hạn và còn nợ LEDx hoặc Người Sử Dụng Khác liên quan đến Dịch Vụ đã chấm dứt (nếu có);

                                                                      3. Trong trường hợp tất cả các Dịch Vụ đều đã được chấm dứt, Người Sử Dụng tại đây chỉ thị và cho phép không hủy ngang và vô điều kiện cho LEDx hoàn lại số dư có trong Tài Khoản (nếu có) cho Người Sử Dụng, sau khi khấu trừ mọi khoản tiền (bao gồm, nhưng không giới hạn các khoản phí và lệ phí) đến hạn và còn nợ LEDx hoặc Người Sử Dụng Khác (nếu có) bởi Người Sử Dụng.

                                                                   3. Các quy định khác
                                                                    1. Bảo lưu quyền: Việc LEDx không thực hiện hoặc áp dụng bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào mà LEDx có theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc theo quy định pháp luật không bị xem là LEDx từ bỏ hoặc hạn chế quyền hoặc biện pháp đó, và LEDx bảo lưu quyền thực hiện quyền hoặc biện pháp đó vào bất kỳ thời điểm nào LEDx nhận thấy thích hợp.

                                                                     1. Điều chỉnh Điều Khoản và Điều Kiện: Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Điều Khoản và Điều Kiện này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì LEDx sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình) bỏ quy định đó ra khỏi Điều Khoản và Điều Kiện. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản và Điều Kiện này bị tuyên bố là vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thi hành được thì những điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc làm suy giảm bằng bất kỳ cách nào và sẽ tiếp tục được thi hành và có giá trị ràng buộc.

                                                                      1. Hiệu lực: Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của Người Sử Dụng

                                                                       1. Luật áp dụng: Điều Khoản và Điều Kiện này và quan hệ được xác lập giữa LEDx và Người Sử Dụng chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

                                                                        1. Giải quyết tranh chấp:

                                                                         1. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn, bất đồng quan điểm (“Tranh Chấp”) phát sinh liên quan đến Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc Giao Dịch Dự Kiến giữa LEDx và Người Sử Dụng sẽ được giải quyết bằng cách thương lượng trên tinh thần thiện chí và dựa trên những thỏa thuận hợp lý về mặt thương mại. Nếu các bên không giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng trong vòng ba mươi (30) ngày dương lịch kể từ ngày một bên gửi thông báo tranh chấp cho Bên còn lại, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”) để phân xử theo Quy Tắc Trọng Tài của VIAC, được tiến hành theo thủ tục rút gọn với hội đồng trọng tài bao gồm một trọng tài viên được chỉ định bởi Chủ tịch VIAC. Các bên đồng ý tuân thủ bất kỳ phán quyết trọng tài hoặc chỉ thị nào được ban hành căn cứ theo hội đồng trọng tài đó và các phán quyết hoặc yêu cầu đó sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc đối với các bên. Bên thua kiện tại đây đồng ý thanh toán tất cả các chi phí và phí tổn hợp lý (bao gồm các chi phí pháp lý) mà bên kia phải chịu liên quan đến Tranh Chấp;

                                                                          1. Trường hợp Người Sử Dụng phát sinh Tranh Chấp với bên thứ ba, LEDx không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Người Sử Dụng, cung cấp thông tin cần thiết để Người Sử Dụng và bên thứ ba liên quan để cùng giải quyết. Người Sử Dụng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Người Sử Dụng và bên thứ ba. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền… LEDx có toàn quyền tạm giữ/đóng băng các khoản tiền trong tài khoản có liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc có quyết định cuối cùng của cơ quan giải quyết tranh chấp có thẩm quyền.