TÂM SỰ ANGEL
Tìm kiếm bài viết
Tâm sự Angel
03/04/2024
Bí kíp chuyển nhượng khoản đầu tư vẫn thu lời
Một câu hỏi về tính năng chuyển nhượng mà Root thường xuyên nhận được từ các Angel đó là: "Các khoản đầu tư của tôi thời điểm nào bán vẫn sẽ có lời?" Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ xét đến doanh thu và chi phí phát sinh khi Angel bán ra khoản đầu tư.
post cover

Doanh thu

Doanh thu chính là lãi của khoản đầu tư ban đầu mà Angel đã nhận ngay sau khi giải ngân

Chi phí

Các chi phí khi bán khoản đầu tư bao gồm:

  • Thuế TNCN khi đầu tư khoản ban đầu
  • Phí ATĐT khi đầu tư khoản ban đầu
  • Lãi chuyển nhượng lại cho người mua
  • Phí chuyển nhượng

Angel sẽ có lời khi bán khoản đầu tư khi Doanh thu > Tổng các chi phí

Lời lỗ cụ thể trong từng trường hợp

Để dễ hình dung hơn, Root đã tính sẵn các trường hợp mà Angel có thể được lời, như bảng dưới đây:

Screen Shot 2024-04-03 at 09.14.41.png

Các con số % trong bảng là tỷ lệ lời/lỗ so với vốn đầu tư ban đầu

Lưu ý: Bảng tính trên áp dụng trong trường hợp:

  • Lãi suất đầu tư = 9,6%/năm
  • Phí chuyển nhượng = 3% vốn chuyển nhượng
  • Thuế TNCN = 5% lợi nhuận khoản ban đầu
  • Phí ATĐT = 5% lợi nhuận khoản ban đầu

Để xem chi tiết hơn về công thức tính, vui lòng truy cập: tại đây

Như vậy có thể thấy, Angel sẽ luôn có lời khi bán tại kỳ thanh toán thứ 4 trở đi! Nếu là người ưa thích những khoản có kỳ hạn ngắn, Angel hoàn toàn có thể lựa chọn đầu tư khoản kỳ hạn dài sau đó bán ra tại thời điểm phù hợp, mà vẫn có lời.

Hãy liên hệ Rootopia ngay nếu bạn cần hỗ trợ học phí
Đăng ký tư vấn
Tham gia đầu tư
Bảo trợ tài chínhnhanh chóng
với lãi suất chỉ
0.9%/tháng
VND
3.000.000 100.000.000
6 tháng
1 tháng12 tháng