VỀ ROOTOPIA
Tìm kiếm bài viết
Về Rootopia
11/07/2023
Được kiểm toán toàn phần bởi KPMG
Rootopia được kiểm toán toàn phần bởi KPMG - 1 trong 4 tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới.
post cover

Rootopia được kiểm toán hàng năm bởi KPMG, một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dùng.

Kiểm toán chấp nhận toàn phần KPMG.png

Rootopia cũng đã đăng ký kinh doanh với đầy đủ thủ tục pháp lý hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bạn có thể tra cứu thông tin pháp nhân của Rootopia trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hãy liên hệ Rootopia ngay nếu bạn cần hỗ trợ học phí
Đăng ký tư vấn
Tham gia đầu tư
Bảo trợ tài chínhnhanh chóng
với lãi suất chỉ
0.9%/tháng
VND
3.000.000 100.000.000
6 tháng
1 tháng12 tháng