TÂM SỰ ANGEL
Tìm kiếm bài viết
Tâm sự Angel
19/04/2023
Khái niệm căn bản Angel cần biết: Lợi nhuận, Lãi suất, Lãi kép,...
Bạn đã hiểu rõ về Lãi kép, Lợi nhuận, Lãi suất trên dư nợ gốc, Lãi suất trên dư nợ giảm dần?
post cover

Cùng Rootopia làm rõ một số khái niệm căn bản khi đầu tư nhé:

1. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN

Tỷ suất lợi nhuận của mỗi khoản đầu tư (hiển thị ngắn gọn trên app là Lợi nhuận) được tính bằng: Tổng tiền lãi của khoản đầu tư / Vốn đầu tư.

2. LÃI SUẤT TRÊN DƯ NỢ GỐC

Lãi suất trên dư nợ gốc là lãi suất tính trên vốn gốc ban đầu trong suốt kỳ hạn đầu tư. Tại mỗi khoản đầu tư, Rootopia hiển thị lãi suất dư nợ gốc theo năm để Angel có thể tính nhanh số tiền lãi nhận được.

Ví dụ: Nếu đầu tư 10.000.000đ vào một khoản kỳ hạn 6 tháng, lãi suất dư nợ gốc 10,8%/năm, thì Angel có thể tính nhanh số tiền lãi nhận được là 10.000.000đ x 10.8% / 12 x 6 = 504.000đ

3. LÃI SUẤT TRÊN DƯ NỢ GIẢM DẦN

Lãi suất trên dư nợ giảm dần (hay lãi suất trên dư nợ thực tế) là lãi suất tính trên vốn còn đầu tư thực tế qua mỗi tháng. Rootopia sử dụng lãi suất trên dư nợ giảm dần để tính ra số tiền lãi cuối cùng cho Angel (và cả người vay) để đảm bảo tính pháp lý.

Có thể quy đổi lãi suất dư nợ giảm dần (r giảm dần) sang lãi suất trên dư nợ gốc (r gốc) theo công thức:

r gốc = r giảm dần x (kỳ hạn + 1) / (2 x kỳ hạn)

Việc quy đổi trên có thể tạo ra chênh lệch giữa số tiền lãi tính nhanh (theo lãi suất trên dư nợ gốc) & số tiền lãi Angel nhận được cuối cùng (tính theo lãi suất trên dư nợ giảm dần). Tuy nhiên chênh lệch này là không đáng kể.

4. LÃI KÉP

“Lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới” – Albert Einstein

Hiểu một cách đơn giản, khi Angel tái đầu tư cả vốn & lãi, lãi kép sẽ được sinh ra. Một kênh đầu tư có lãi kép càng tốt khi nhà đầu tư được nhận tiền lãi càng sớm.

Tại Rootopia, tiền lãi được trả ngay sau khi Angel đầu tư - vào ngày 10 & 25 hàng tháng, nên Angel có thể nhận được lãi kép rất lớn. Nên dù với lãi suất mỗi khoản đầu tư khoảng hơn 10%/năm (theo dư nợ gốc) nhưng Angel có thể nhận tới lãi kép tương đương 20-25%/năm, nếu tái đầu tư cả gốc lẫn lãi.

Cụ thể, nếu đầu tư 100.000.000đ ban đầu ở Rootopia thì sau 5 năm (60 tháng), Angel có thể nhận tới 200.000.000đ tiền lãi. Lãi kép này tương đương với tỷ suất lợi nhuận 200% sau 5 năm. Tiền lãi càng về sau sẽ càng tăng nhanh nếu tiếp tục tái đầu tư.

lãi kep.png

Hãy liên hệ Rootopia ngay nếu bạn cần hỗ trợ học phí
Đăng ký tư vấn
Tham gia đầu tư
Bảo trợ tài chínhnhanh chóng
với lãi suất chỉ
0.6%/tháng
VND
3.000.000 100.000.000
6 tháng
1 tháng12 tháng